Müşteri odaklı bir perspektif ile iplikten nihai ürüne kadar tüm üretim aşamalarında mevcut durumunu korumakla yetinmeyip sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak yüksek verimliliği ve birinci sınıf kaliteyi sağlamak, eğitim faaliyetleri ile personelimizin niteliklerini arttırmak, müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde sağlamaktır.